Sju av tio små och medelstora företag vill växa

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.
Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet, som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Cirka 10 000 företag har besvarat enkäten och resultaten kan brytas på bland annat företagets storlek, bransch och region. Undersökningen visar att flertalet små och medelstora företag vill växa. Andelen som vill växa uppgår till knappt 70 procent. Ju större företagen är desto större andel är det som vill växa. Likaså skiljer sig sättet på vilket företagen vill växa mellan företag av olika storlek. De större företagen vill i högre utsträckning växa genom att anställa och öka sin omsättning, medan framför allt soloföretagen främst vill växa genom att enbart öka omsättningen.

Rapporten finns här
2017-09-28T21:05:54+01:0028 Sep, 2017|