Småföretagen går starkt

Svenska småföretagare har en stark ekonomisk utveckling och en positiv framtidstro. Det visar årets Småföretagarbarometer från Företagarna.

Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Undersökningen omfattar 4 000 företag 1–49 anställda.

Hämta rapporten här >>

 

 

2017-09-17T14:52:08+01:00